ฮวงจุ้ยคอนโดมิเนียม

         ถ้าต้องการความเจริญรุ่งเรืองและโชคลาภ ควรเลือกชั้นให้ตรงกับธาตุของแต่ละบุคคลจะดีที่สุด คือท่านต้องรู้ก่อนว่าตัวเองมีธาตุอะไร  (ไลน์หรือเมล์สอบถามผู้เขียนได้ ไลน์ ID: 0814458366)

           การตกแต่งภายในคอนโดมิเนียมมีหลักง่ายๆดังนี้

1.พยายามให้ห้องเป็นสีโทนสว่าง เพื่อให้ดูมีเนื้อที่กว้างขวางขึ้น

2.การตกแต่งภายในไม่ควรทำมุมแหลมมากๆ เช่น เสาเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งผลต่อความสงบสุข

ชั้นของอาคารแต่ละชั้น จะสัมพันธ์กับเบญจธาตุแตกต่างกันไปแต่ละชั้น การลำดับชั้นอาคารแต่ละชั้น จะกำหนดจะแผนภูมิ  ซึ่งประกอบด้วยวงกลมสีขาวดำ มีจำนวนเท่ากัน วงกลมสีขาวเป็นเลขคี่ 1,3,5,7,9   เลขคู่   2,4,6,8,10,  เป็นการจัดลำดับสวรรค์กับโลก

       ความแตกต่างของสวรรค์กับโลก สามารถจำแนกออกได้เป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์ เปรียบเหมือนสว่างกับมืด สามารถหาดูได้ในระบบอี้จิง

          ลำดับเลขอาคารของชั้นแต่ละชั้น มีดังนี้

-ทิศเหนือ        ธาตุน้ำ   ลำดับชั้นที่ร่วมกัน 1,6     และชั้นที่ลงท้ายด้วย 1,6

-ทิศใต้            ธาตุไฟ   ลำดับชั้นที่ร่วมกัน 2,7    และชั้นที่ลงท้ายด้วย 2,7

-ทิศตะวันออก  ธาตุไม้   ลำดับชั้นที่ร่วมกัน 3,8    และชั้นที่ลงท้ายด้วย 3,8

-ทิศตะวันตก    ธาตุทอง ลำดับชั้นที่ร่วมกัน 4,8    และชั้นที่ลงท้ายด้วย 4,8

-ศูนย์กลาง      ธาตุดิน   ลำดับชั้นที่ร่วมกัน 5,10   และชั้นที่ลงท้ายด้วย 5,0


 ถ้าประตูห้องหันไปตามรหัสราศีจะดีอย่างมากตรับ

   เบาะหนังรถยนต์   หลอด LED   ไมโครไพล์   รถลาก   แรงงานต่างด้าว   บริษัทรักษาความปลอดภัย  
เว็บสำเร็จรูป
×