ฮวงจุ้ยบ้าน ตามรหัสราศี          

ราศีตะวันออก คือ รหัส 1 3 4 9 ส่วนราศีตะวันตกคือ รหัส 2 6 7 8

ตำแหน่งเตียงนอนที่ดี 

 

รหัส 1

ท่านที่เจ็บป่วย รักษาไม่หาย ควรนอนรักษาตัวทางทิศตะวันออกของห้อง

และหันปากเตา หม้อยาไปทิศดังกล่าว เพราะเป็นทิศฟ้ารักษา 

ห้ามวางสิ่งหักพัง ขยะ ต้นไม้ เศษซากเตาไฟเก่า จอมปลวก ศาลเจ้า

หิ้งบรรพชน พระภูมิ ในทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้

รหัส 2

ท่านที่เจ็บป่วย รักษาไม่หาย ควรนอนรักษาตัวทางทิศตะวันตก เพราะเป็นทิศฟ้ารักษา ห้ามวางสิ่งของระเกะระกะและวางต้นไม้ทางทิศตะวันออก

รหัส 3

ท่านที่เจ็บป่วย รักษาไม่หาย ควรนอนรักษาตัวทางทิศเหนือ เพราะเป็นทิศฟ้ารักษา ห้ามวางสิ่งของแปลกปลอมในทิศตะวันตก และตะวันตก/ใต้

รหัส 4

ท่านที่เจ็บป่วย รักษาไม่หาย ควรนอนรักษาตัวทางทิศใต้ของห้อง เพราะเป็นทิศฟ้ารักษา ห้ามวางสิ่งของแปลกปลอมในทิศตะวันออก/เหนือและตก/เหนือ

รหัส 6

ท่านที่เจ็บป่วย รักษาไม่หาย ควรนอนรักษาตัวทางทิศตะวันออก/เหนือ เพราะเป็นทิศฟ้ารักษา ห้ามวางสิ่งของแปลกปลอมในทิศตะวันออก/ใต้ และทิศใต้

รหัส 7

ท่านที่เจ็บป่วย รักษาไม่หาย ควรนอนรักษาตัวทางทิศตกเฉียงใต้ เพราะเป็นทิศฟ้ารักษา ห้ามวางสิ่งของแปลกปลอมในทิศเหนือ และทิศตะวันออก

รหัส 8

ท่านที่เจ็บป่วย รักษาไม่หาย ควรนอนรักษาตัวทางทิศตกเฉ เพราะเป็นทิศฟ้ารักษา ห้ามวางสิ่งของแปลกปลอมในทิศตะวันออก/ใต้ และทิศใต้

รหัส 9

ท่านที่เจ็บป่วย รักษาไม่หาย ควรนอนรักษาตัวทางทิศตะวันออก/ใต้ เพราะเป็นทิศฟ้ารักษา ห้ามวางสิ่งของแปลกปลอมในทิศตะวันตก/เหนือและออก/เหนือ

ศึกษาการหารหัสตัวท่านที่ลิ้งด้านล่างครับ.

http://www.huangjuiwell.com/index.aspx?pid=3778264e-0360-4c7c-ab9b-a093cf912415

 


   เบาะหนังรถยนต์   หลอด LED   ไมโครไพล์   รถลาก   แรงงานต่างด้าว   บริษัทรักษาความปลอดภัย  
เว็บสำเร็จรูป
×