ความรู้นี้ ถ้ามีประโยชน์กับท่านผู้อ่าน กระผมขอมอบแด่
บิดา มารดา ครู อาจารย์รวมทั้งผู้ที่มีพระคุณกับกระผมทุกคน ด้วยความเคารพอย่างสูง

ฮวงจุ้ยบ้าน


ยินดีต้อนรับสู่ www.huangjuiwell.com


ฮวงจุ้ยพิชิตการเงิน ปี 2565


 ปรับปรุงบ้านเคลี่อนย้ายสิ่งของให้ถูกที่ถูกทางตามหลักฮวงจุ้ยร่วมสมัย เพื่อให้ได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจุบันนี้การทำธุรกิจต่างๆ มีการชิงไหวชิงพริบและ มีการนำยุทธวิธีต่างๆมาใช้ ต่างฝ่ายก็มีพร้อมในเรื่องเงิน บุคลากร แต่ไม้ตายสุดท้ายอยู่ที่ชัยภูมิฮวงจุ้ยว่า ทำเลของใครดีกว่ากัน ส่วนใหญ่ผู้ที่มาปรึกษากับผมจะเป็นเรื่องเงินเป็นส่วนใหญ่ มีทั้งหนี้สิน ค้าขายไม่ดี แก้ไขแล้วรวยทุกคำถามเรามีคำตอบ(ส่วนมากบอกว่าแก้ไขแล้วได้ลาภลอย)

               ท่านผู้อ่านลองวิเคราะห์แบบวิทยาศาสตร์ ว่าตัวเราเป็นภาพในโทรทัศน์ การที่ภาพจะคมชัดหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับว่าจานดาวเทียมหรือเสาอากาศนั้นหันไปสู่ทิศและองศาที่ได้รับสัญญาณจากดาเทียมได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าบ้านก็เหมือนจานดาวเทียมถ้าหันไปถูกโฉลก มีการปรับถูกต้อง ย่อมทำให้ผู้อยู่อาศํยมีความเจริญรุ่งเรื่อง ทั้งเรื่องเงิน สุขภาพ การงาน ความรักเป็นต้นครับ.

ปรับฮวงจุ้ยต้องยึดถือในการกระทำดีด้วย เพื่อให้ส่งเสริมชีวิตได้จริงและยาวนาน (จากทีมงานฮวงจุ้ยเวล Lind ID: 0814458366)  

               

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมฮวงจุ้ยบ้านและสำนักงานVDO

-ท่านที่ต้องการปรึกษาแปลนบ้าน(ฮวงจุ้ยบ้าน) ดูบ้านที่สร้างแล้ว หรือบ้านที่กำลังจะสร้างว่าถูกต้องตามหลักหรือไม่ 

 ในภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้ ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันครับ

 ปกติค่าครู 2500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ผมคิดเพียง 600 บาทเท่านั้น (หกร้อยบาทถ้วน)
ขอขอบคูณทุกท่านที่ผ่านมาอ่านบทความนี้ 
ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
ธีรชาติ คลังเงินตรา
ฮวงจุ้ยบ้าน ตำแหน่งและห้องต่างๆ

-อิทธิพลของฮวงจุ้ยที่มีมาแต่โบราณ สามารถเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค เป็นศาสตร์ที่สามารถนำมา
เสริมดวงคนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องประกอบด้วยกุศลกรรมและอกุศลกรรมแต่ละบุคคลด้วยครับ.
-วิธีแก้ฮวงจุ้ยของกระผมจะไม่มีทุบมีรื้อ  ท่านเจ้าของบ้านจะสบายใจ  บ้านของท่านจะไม่ดีไปหมด  และไม่เสียไปหมด  แก้ไขได้ครับ  ทุกคนอยากรวย  อยากมียศสูง  อยากมีตำแหน่งสูง ไม่อยากมีโรคภัยไข้เจ็บ  ฮวงจุ้ยจะช่วยท่านได้  ผมได้ติดตามพ่อของกระผมเดินทางไปดูฮวงจุ้ยทั่วประเทศ  ประมาณ 2 หมื่นบ้าน  สิ่งสำคัญท่านทั้งหลายต้องมี 1.อิกเต็ก  2.ยี่เห็ง  3.ฮวงจุ้ย  อิกเต็ก  แปลว่า  คุณธรรม  ยี่เห็ง  แปลว่า  จริยธรรม(การประพฤติดี)  ฮวงจุ้ยคือ  ทำเลบ้านและทำเลนอกบ้าน  เช่น  วัด  ตึก  โบสถ์  บ้าน ศาล มัสยิด  สุเหร่า  โรงพยาบาล  และอีกหลายๆอย่าง ในบ้านตั้งเตียงถูกองศาไหม  ถ้าผิดองศาก็จะเจ็บไข้ได้ป่วย  เครียด  เมื่อท่านได้ศึกษาความรู้ในเว็ปไซค์นี้แล้ว  ท่านจะได้ความรู้  ความสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ หรือไลน์มาสอบถามกระผมก่อนก็ได้ครับที่ ไอดี: 0814458366
ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
 
Visitors
Today 938
Yesterday 1,269
Total 959,189
Page Views
Today 946
Yesterday 1,302
Total 1,041,378
     แผนผังแสดงกลุ่มดาวฤกษ์
รอบจักรวาลที่ดวงจันทร์โคจรผ่าน
             รวม 27 กลุ่ม
 แผนที่การโคจรของดาวต่างๆ
 ตามระบบสุริยะในดาราศาสตร์
 เปรียบเทียบกับแผนที่การโคจรของ
         ดาวต่างๆในโหราศาสตร์

การเลือกที่อยู่อาศัย
         ปัจจุบันความก้าวหน้าของการดำเนินชีวิต ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเข้ามาอยู่ในเมืองกันมากยิ่งขึ้นตามเมืองใหญ่ๆ จะมีตึกรามบ้านช่อง ทั้งเล็กใหญ่ปลูกเต็มกันไปหมด
   พื้นที่ที่เคยเป็นสวนเป็นท้องไร่  ท้องนา  ถูกขายมาสร้างตึกแถว  ทาวน์เฮ้าส์  คอนโดมิเนียม  ตึก
สำนักงานใหญ่โต  ตลอดจนบ้านจัดสรรที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ด  สภาพภูมิประเทศรอบด้านเปลี่ยน
แปลง  สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเกิดสภาวะที่เป็นพิษขึ้น ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยเกิดการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในเมืองใหญ่ๆของประเทศ การจราจรติดขัด เกิดความล่าช้าในการที่จะไปติดต่อ ประสานงาน เกิดความเสียหายทางเศรษกิจหลายอย่างตามมา
  สภาพสังคมของชีวิตจะดำเนินเปลี่ยนแปลงไปเช่นใด หลักการในเรื่องของการอยู่อาศัย ยีงสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้อย่างมีเหตุผล อันยิ่งใหญ่โดยไม่สั่นคลอน สังคมในเมืองแม้จะไม่มีภูเขาหรือเนินดิน
ไม่มีสายน้ำลำธารให้เห็น แต่ทฤษฏีหยินหยางก็นำมาใช้ได้อย่างได้ผล ตึกที่สร้างขึันสูงๆ เป็นสัญลักษณ์
แทนภูเขา ถนนหนทาง สะพานทางรถยนต์หรือ ทางด่วนเป็นสัญลักษณ์แทนสายน้ำที่ไหลผ่าน
สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนทั้งในด้านดีและร้าย เมื่อเข้ามาสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน ผืนดินที่ว่างเปล่า ตลอดถึงการดำเนินชีวิตของคนเราในที่สุด 

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย


ผู้ให้การสนับสนุน www.huangjuiwell.com
www.huangjuiwell.com
ภูมิพยากรณ์หรือชัยภูมิบ้านที่ดี

 ในช่วงชีวิตที่เจริญก้าวหน้า มักมองไม่เห็นความสำคัญของการจัดแต่งบ้านหรือสถานที่ทำงานสักเท่าใด
 พอดวงตกจึงค้นพบสัจธรรมว่า สิ่งใดเป็นปัจจัย และปัญหาบางอย่างก็ไม่ได้เกิดจากตนเอง
 แต่เกิดจากคนอื่นซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ ถือเป็นเรื่องที่ถูกฟ้า ดิน ลิขิต 
 หากมีความรู้เรื่องฮวงจุ้ยไว้บ้าง ก็จะได้ตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไป ไม่ต้องมาแก้ไขเมื่อเกิดเหตุการณ์ 
ไม่ดีเข้าแล้วเข้าทำนองวัวหายล้อมคอกแทนที่จะระวังตั้งแต่ยังไม่เกิดเหตุ

          
พระพุทธองค์ ก่อนจะได้ตรัสรู้ แม้จะบำเพ็ญบารมีมายาวนานก็ยังต้องอาศัยชัยภูมิ พระองค์ต้องออกจากพระราชวังไปบำเพ็ญสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประทับด้านทิศตะวันออก จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทางธรรม นั่นคือความสำคัญของชัยภูมิ

โพชฌังคปริตร
โพชฌังโค สะติสังขาโต
วิริยัมปิติปัทสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา
สัตเตเต สัพเพพะทัสสินะ มุนินา สัมมะทักขาตา
กาสวดจะมีผลต่อการรักษาโรค หัวใจสำคัญอยู่ที่การสัจจะ ระลึกถึงความจริงของบทสวดคือมีศรัทธาเชื่อมั่นว่า พระพุทธเจ้าทรงใช้โพชฌังคปริตรรักษาพระมหาโมคคัลลานะ พระมาหากัสสปะให้หายจากอาพาธ และทรงใช้พระจันทะสวดถวายรักษาอาการประชวรของพระองค์หายได้จริง เมื่อเชื่อมั่นอย่างนี้ ขณะกล่าวคำสวดตรงกันเป็นความจริงแล้วจึงเกิดปิติความอิ่มเอมใจ เมื่อมารวมกับอานุภาพพระรัตนตรัยย่อมเกิดเป็นพลังพุทธมนต์อันยิ่งใหญ่รักษาโรคให้หายได้


   www.tncmedic.com

ชมรายการช่อง 3 SD รายการโหนกระแส  https://youtu.be/rNFDfibfBQs   

ฟิลเลอร์ก้นเกือบตายหมดเงินเกือบล้านบาท

ทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือด ต้องระวัง***

ศัลยกรรมดึงหน้า” ระดับพรีเมี่ยม โดยการใช้วัสดุชนิดพิเศษทางการแพทย์ Endotine Ribbon ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยยึดเนื้อเยื่อของผิวที่หย่อนคล้อยให้กลับมาตึงกระชับย้อนวัยอีกครั้ง 
สนใจนัดปรึกษา จองคิวผ่าตัด ได้ที่สาขาพหลโยธิน โทร 02-2793491 092-272-3082 หรือทัก inbox  
หรือ idline :tncclinic ได้เลยจร้า 
  TNC สาขานครปฐม 089-212546-4 , 034-271384-5 


ร้านเสริมสวยบ้านความงาม
ดำเนินงานโดย ร.ท.จำลอง แก้วประเสริฐ และ ภรรยา


พลังงานชี่หรือพลังฤทธิ์(เคล็ดลับฮวงจุ้ย)

         พลังแม่เหล็กโลกที่ส่งผลกระทบกับธาตุทุกทิศทาง  สามารถทำปฏิกิริยาในทางเคมีต่อศพที่ฝังในสุสานได้  ขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสมทางธรรมชาติ  รวมทั้งทิศทาง  ถือได้ว่าเป็นแม่แบบทางธรรมชาติและผสมพลังงานต่างๆ เช่นพลังธาตุทั้ง5  ระดับของสนามแม่เหล็ก  อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับดวงดาวสำคัญ เช่น อาทิตย์ จันทร์ พฤหัส เป็นต้น ย่อมเกิดเป็นพลังชี่ที่ดีเปรียบได้กับDNA ที่ส่งผ่านไปสู้เชื้อสายของศพนั้น พลังนี้มิอาจรับรู้ได้ด้วยสัมผัสทั้งห้า คือมองไม่เห็น เปรียบเทียบได้กับ พลังงานลม พลังงานความร้อน พลังงานคลื่นต่างๆ เรารู้ว่ามีแต่มองไม่เห็นเมื่อท่านเชื่อในสิ่งเหล่านี้ ท่านย่อมเชื่อในพลังชี่ของฮวงจุ้ยได้เช่นกัน

         ถ้าท่านเข้าใจตามนี้ ก็พอจะเข้าใจว่าชี่มีอยู่ในลมแต่จมอยู่ในน้ำ

         แล้วฮวงจุ้ยเกี่ยวกับบ้านเราอย่างไร อันนี้เรียกว่าฮวงจุ้ยคนเป็น  แบบบ้านที่เราอยู่อาศัยนั้นได้รับพลังงานจาก

ดวงดาว พลังงานสนามแม่เหล็กโลก พลังธาตุต่างๆ รวมทั้งพลังในตัวเรา ผสมกลมกลืนกัน ถ้ารูปแบบถูกต้องและได้

ระดับองศาที่ปรมาจารย์ได้ระบุ ย่อมส่งผลดีต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้น

        แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องประกอบไปด้วยหลักฟ้า ดิน คน ดังนี้คือ

       1.ฟ้า คือวันเดือนปีเกิด รวมทั้งเวลาเกิดของบุคคลนั้น เพราะคนเกิดวันเดือนปีเดียวกันแต่เวลาต่างกัน วิถีการดำรงชีวิตย่อมแตกต่างกัน

       2.ดิน คือที่อยู่อาศัย บ้าน รวมทั้งที่ดินที่เราเป็นเจ้าของด้วย ถ้าถูกต้องก็ได้รับผลดีต่อบุคคลที่อาศัยในบ้าน

       3.คน คือ การกระทำ อันมี มโนกรรม วจีกรรม และกายะกรรม ทำดีหรือทำชั่ว คิดดีหรือคิดชั่ว พูดดีหรือพูดเบียดเบียนผู้อื่น คือคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วย ผมยึดมั่นในพุทธศาสนา คือทำความดี แน่นอนที่สุด

       ***ถ้ามีฮวงจุ้ยทีดี แต่ประพฤติไม่ดี ก็ไม่มีประโยชน์อะไร...***

       กุศลผลบุญนี้ผมขออุทิศให้อาจารย์สินศักดิ์ อาจารย์คลังจินดา อาจารย์วรรณแขไขด้วยความบริสุทธิ์ใจครับ.

Energy or chi energy power (Feng Shui tips).

         Maglev world that affects all the elements. Can react chemically in the body, which was buried in the cemetery. Based on the format or the appropriate way. The direction Is regarded as a model of natural and energy mix. As well as five elemental powers Level of magnetic field In the right position with stars such as Sunday or Monday, Thursday would be a good chi can be compared to DNA. Passed to the descendants of the dead. This power can not be perceived by the five senses. Is invisible Comparable to wind energy, thermal energy. Energy waves We know that there are unseen, but when you believe in these things. If you believe in the power of Qi Feng Shui as well.

         If you understand this, It's enough to understand that she is in the wind, but drowned in the water.

คติของผม(พ่อให้มา) ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยัน จะยืนหยัดสู้ไปใฝ่ประจัน เพราะพ่อต่อสู้ชีวิตมายาวนาน ทั้งอ่อนล้า เพลีย ผิดหวัง แต่ไม่ยอมแพ้ เพราะกำลังใจเต็ม150 แม้สังขารจะหย่อนยานล่วงเลยไปตามกาลเวลา ขอเอาเนื้อเพลงคาราบาวมากล่าวถึง "เรียนเข้าไปให้มันได้เสีย ไม่ต้องมีแป๊ะเจี๋ยะ ไม่ต้องเสียใจหรอก จงภาคภูมิใจในความยากจน พ่อไม่ใช่คนขี้โกงขี้กิน คนเรามีค่าใช่เพียงทรัพย์สิน เราเกิดบนดิน ควรทดแทนคุณ ใฝ่คุณธรรม ทำแต่ความดี มีอิ่มมีพอ ขออย่าสะสม ช่วยเหลือผู้ทุกข์ตรม สมหวังดังพ่อตั้งจิต*

 Tel.   081-4458366 

Welcome www.huangjuiwell.com
Today, the business Has outwit and Are adopting tactics used Neither side has the money and personnel, but the last settler is strategically Feng said. One of its better We have answered all the questions (from teams Shui Vail Lind ID: huangjuiwell).
If you are already suffering with feng shui cure. You will find happiness relieve suffering (Rich) ailments recede. You also do not underestimate the suffering, the Buddha said that you had. "Negligence is a way of life," Thanks for getting feedback from all of you as well.

        
 Tel.  081-4458366 ไลน์ 0814458366

          
          ใจสู้ มือสร้าง
ชีวิตที่มีความหวัง ทำให้คนมีกำลังใจต่อสู้  แต่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จคือชีวิตที่มีคุณค่า เราไม่ควรกลัวความล้มเหลว เพราะมันเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ความสำเร็จเริ่มต้นที่ลงมือทำ ไม่ใช่แค่พูด
              บนเวทีแห่งโอกาสเป็นที่พิสูจน์ความสามารถตนเอง ความสำเร็จไม่ใช่กรรมพันธุ์ ทุกคนมีค่าอยู่ที่หัวใจ ไม่มีชัยชนะใดที่ได้มาโดยไม่มีการต่อสู้ ความแตกต่างไม่ใช่ความขัดแย้ง และความแตกต่างก็ไม่จำเป็นต้องแตกแยก
            
             ธรรมชาติ
ธรรมชาติเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเอง ระดับสูงหรือต่ำไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่เกิดขึ้นจากมนุษย์ไปจำกัดความสูงต่ำของมัน ต่างคนต่างมีมุมมอง นานาจิตตัง สรรพวิชาในโลกนี้ก็ไม่มีการแบ่งแยก
นอกจากผู้ที่ศึกษาจะแบ่งแยกกันเอง เพราะฉะนั้นต้องใช้สติปัญญา เมื่อทุกอย่างได้ผ่านการไตร่ตรองอย่างดีแล้ว สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือจิตใจของตนเอง.

            

ไทยรัฐเหนือฟ้าใต้บาดาล

ทำเลบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

ดูบ้านราคา 15.5 ล้านบาท
      
     ท่านที่เชิญโหรหรือหมอดู ให้พยากรณ์ก็คือผู้ป่วย ป่วยเรื่องเงิน ป่วยเรื่องธุรกิจ ถ้าคนไม่ป่วย คงไม่หาหมอแน่ ฉะนั้นคนที่ป่วยอยู่แล้วโหรหรือหมอดูไม่ควรไปซ้ำเติม เช่น เรียกให้สะเดาะเคราะห์ เป็นต้น


            ความจริง "ดวง" นั้นเราอาจพลิกผันไม่ให้เป็นไปตามดวงที่ไม่ดีก้ได้ ถ้าเราประพฤติ ปฏิบัติตัวดี,มีศีลธรรม
ดวงนั้นแม้จะทำนายในเรื่องที่ดี แต่ถ้าประพฤติตัวไม่ดี ไม่ประกอบสัมมาชีพ แถมหลัก ฮวงจุ้ยบ้านไม่ถูกต้อง ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเงิน,การงาน และการดำรงชีพอยู่ร่ำไป      ดังนั้นทุกอย่างต้องหนุนเนื่องกันไป อย่างหวังเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคิดว่าจะสำเร็จ คิดดี ทำดี ประกอบกับมีฮวงจุ้ยบ้านที่ดี แล้วทุกอย่างก็จะไปได้สวยครับ.

เป้าหมายของฮวงจุ้ย คือให้ผู้ที่แก้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น 

            เช่นการค้า ธุรกิจ การงาน ยศศักดิ์ ตำแหน่ง สุขแข็งแรง
          
             ทุกอย่างแก้ไขได้ เพื่อความสุข ความเจริญรุ่งเรือง 
    
            ดวงดาวแค่บอกเหตุเท่านั้น ทุกคนต้องทำบุญ ทำกุศลด้วย อย่ากินแต่ของเก่า ดังที่นางวิสาขา
ว่าพ่อผัวตัวเองกินแต่ของเก่า พ่อผัวโกรธเพราะไม่เข้าใจว่า ของเก่าคือบุญเก่านะครับ
               คนเราจะดีไปตลอดต้องทำบุญไปเรื่อยๆ เหมือนเช่นเราเก็บเงินใส่เซฟเรื่อยๆ หาได้ 100 ใช้ 20 เหลือ 80 เก็บนานไปก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ข้าพเจ้าจึงมักแนะนำให้ตักบาตร ทำสังฆทาน สวดมนต์ ทำสมาธิ ปล่อยสัตว์ ก็ด้วยเหตุนี้ เหมือนน้ำใช้หมดก็ต้องหมั่นตักน้ำใส่โอ่ง และปลูกต้นไม้ที่ภูเขาเยอะๆ จะได้มีน้ำกิน น้ำใช้ตลอดไป
                        
                    

ฮวงจุ้ยบ้าน   ฮวงจุ้ย   ฮวงจุ้ยบ้าน   ฮวงจุ้ย   ฮวงจุ้ยบ้าน   ฮวงจุ้ยบ้าน   ฮวงจุ้ย   ฮวงจุ้ยบ้าน  ฮวงจุ้ยบ้าน

ฮวงจุ้ยบ้าน  ฮวงจุ้ย  ฮวงจุ้ยบ้าน  ฮวงจุ้ย  ฮวงจุ้ยบ้าน  ฮวงจุ้ยบ้าน  ฮวงจุ้ย  ฮวงจุ้ยบ้าน ฮวงจุ้ยบ้าน
 19/83 ม.5 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  สอบถามข้อมูลโทร.081-4458366
  เวลาทำการ 08.00-18.00น.
  ธีรชาติ คลังเงินตรา

 
เว็บสำเร็จรูป
×